+31 (0)40-41 00 120      rsz shutterstock 15129457 rsz shutterstock 105334343 1

Disclaimer

SW2VG B.V. (Kamer van Koophandel: 58747117), verleent u hierbij toegang tot www.wonenslapeneindhoven.nl.

SW2VG B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

SW2VG B.V. spant zich in om de inhoud van www.wonenslapeneindhoven.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over diensten op www.wonenslapeneindhoven.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen. Voor op www.wonenslapeneindhoven.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan www.wonenslapeneindhoven.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende teksten en beeldmateriaal liggen bij SW2VG B.V. KopiĆ«ren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SW2VG B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.